Bewind

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering geeft bescherming bij schulden, in financiën en bij geldzaken. Fichte Bewindvoering werkt in Brabant, Tilburg, Waalwijk, Den Bosch.

Waarom bewindvoering? Veel mensen vinden het lastig om hun geldzaken te regelen. Soms lukt het echt niet om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Vaak omdat de omstandigheden lastig zijn. Bijvoorbeeld door ingrijpende gebeurtenissen als ziekte, scheiding of ontslag. Of omdat u langdurig een gering inkomen heeft. Maar mogelijk ook door een verslaving of door een (lichte) verstandelijke beperking. Ieder heeft zijn eigen verhaal.

Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Deze persoon neemt alle financiële zaken over. Hij beheert het geld van de betrokkene en neemt alle financiële beslissingen. In het geval van schulden neemt hij alle contacten met incassobureaus en deurwaarders op zich. Veel mensen vinden dat bewindvoering rust brengt.

Heldere informatie over bewindvoering kunt u vinden op www.goedvertegenwoordigd.nl en in de brochure curatele, bewind en mentorschap van de Rijksoverheid, die u hier kunt downloaden.


Wat doet uw bewindvoerder?

Taken van een goede bewindvoerder, bewindvoering geeft rust in geldzaken. Ook in Waalwijk.

De bewindvoerder neemt de administratie op zich. Fichte Bewindvoering gaat aan de slag met uw financiële puzzel. Uw inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in evenwicht gebracht worden. Soms gaat dat gemakkelijk, maar lang niet altijd. Samen met uw bewindvoerder spreekt u af waaraan uw geld aan besteed wordt.

Uw bewindvoerder controleert of al uw inkomsten binnenkomen op de bank. Hij kijkt of alle voorzieningen gebruikt zijn. Misschien zijn er nog mogelijkheden ongebruikt gebleven. De bewindvoerder zorgt ook dat alle vaste lasten voldaan worden. Hij regelt bijvoorbeeld de betaling van huur, verzekeringen en  telefoonabonnement. Daar heeft u geen verder geen omkijken naar.

Daarnaast overlegt uw bewindvoerder met schuldeisers en deurwaarders. Alle financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder. U vindt geen aanmaningen meer in uw brievenbus. Uw bewindvoerder doet alles wat hij kan om goede afspraken met schuldeisers te maken. Ook kan hij helpen bij het aanvragen van schuldsanering. Meer over onze werkzaamheden leest u hier.


Wat blijft u zelf doen?

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten. Een goede bewindvoerder regelt het aflossen van schulden en zorgt dat het budgetplan in evenwicht is.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het krijgen van inkomsten, via werk of uitkering. De aanvraag voor een uitkering blijft u zelf indienen bij het UWV of de gemeente. U kunt immers zelf het best aangeven wat uw persoonlijke situatie is. Uiteraard helpen wij wel bij het aanvragen van een uitkering als dat nodig is.

Verder houden wij ervan als u ons op de hoogte houdt. Van alles wat invloed kan zijn op uw geldzaken. Bewindvoering is samenwerken. Hoe eerder wij weten wat er aan de hand is, hoe beter wij ons werk kunnen doen.


Hoe lang duurt bewindvoering?

De kantonrechter kan bewindvoering voor een bepaalde of onbepaalde tijd uitspreken. Soms zal de kantonrechter bij schulden kiezen voor een bepaalde termijn: de tijd die het kost om de schulden op te lossen. In andere gevallen is bewind voor onbepaalde tijd.

Als u denkt dat u zelf weer voor uw geldzaken kunt zorgen, helpen wij u op weg om uw geldzaken weer in eigen hand te nemen. U vraagt de kantonrechter dan om het bewind op te heffen. Bewindvoering is er zo lang het nodig is. Niet langer. Niet korter.


Wat kost bewindvoering?

De overheid bepaalt welke tarieven een bewindvoerder mag vragen. De huidige tarieven kunt u hier vinden. Vrijwel alle bewindvoerders hanteren deze tarieven. Wij ook.

Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft, kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen voor de kosten van bewindvoering. Fichte Bewindvoering BV verzorgt de aanvraag van de bijzondere bijstand als u daar mogelijk voor in aanmerking komt.


Hoe kan ik mij aanmelden voor bewindvoering?

Beschermingsbewind. Hoe kan ik mij aanmelden voor bewindvoering?

Door te bellen of te mailen. U kunt Fichte Bewindvoering telefonisch bereiken op 088-00 383 00. U kunt ons mailen via bewind@fichte.nl . Of het contactformulier gebruiken. Wij nemen snel contact met u op.

Als eerste maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen bespreken we of bewindvoering een goede oplossing voor u is. U kunt gerust een familielid of hulpverlener vragen om bij het kennismakingsgesprek aanwezig te zijn. Dat vinden wij alleen maar prettig. Hoe het na het kennismakingsgesprek verder gaat, kunt u hier lezen.

Het kennismakingsgesprek is belangrijk voor ons. Bewindvoering werkt alleen als u openheid van zaken geeft. Uw bewindvoerder kan veel voor u doen. Maar alleen hij als hij op de hoogte is van uw situatie. En alleen als er goed overleg is. Daarom vinden wij het belangrijk dat we elkaar kennen. En dat er eerlijk en open contact is tijdens de bewindvoering. Ook wanneer er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Per slot van rekening draait alles om een goede samenwerking.