Tarieven 2024

 

Onze tarieven

Ons kantoor brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van het bewind of inkomensbeheer. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Er zijn geen bijkomende kosten.

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de tarieven van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen dezelfde tarieven in rekening brengen. Die staan in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

De kosten zijn voor een éénpersoonshuishouden:

bewindvoering basistarief 133,10 per maand
bewindvoering bij schulden 172,12 per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden) 751,41 éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden) 281,93 éénmalig

De kosten zijn voor een tweepersoonshuishouden:
(echtpaar of geregistreerde partners in een gemeenschap van goederen)

bewindvoering basistarief 159,52 per maand
met schulden bij één persoon 183,11 per maand
met schulden bij beiden 206,51 per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden) 901,45 éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden) 338,80 éénmalig

 

In enkele situaties mogen wij extra kosten in rekening brengen. De kantonrechter moet ons dan vooraf toestemming geven. Voor de verkoop of ontruiming van de woning mogen we eenmalig € 469,48 rekenen. Het tarief voor een persoonsgebonden budget is € 58,69 per maand.

Voor bewindvoering bij vermogens boven 1 miljoen euro gelden andere tarieven. In dat geval doen we vooraf prijsopgave.

 

Wie betaalt de kosten van bewindvoering?

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van de cliënt. Niet iedereen heeft voldoende draagkracht. Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen een beroep doen op hun gemeente. Fichte Bewindvoering vraagt bijzondere bijstand voor hen aan. De gemeente besluit of zij de kosten voor bewindvoering geheel of deels vergoedt.

 

Tarieven advies aan familiebewindvoerders

Het eerste adviesgesprek is gratis. Voor volgende gesprekken betaalt u € 84,46 per uur inclusief BTW. Reiskosten binnen ons werkgebied zijn voor onze eigen rekening.

 

Opstellen documenten in opdracht van familiebewindvoerders

Wij helpen familiebewindvoerders met de aanvraag van bewindvoering bij de rechtbank. Ook als het bewind loopt, kunnen wij helpen. We stellen de documenten op, waarmee u verantwoording aflegt. U blijft gewoon verantwoordelijk voor de beslissingen die u als (familie)bewindvoerder hebt genomen. Alle bedragen zijn inclusief BTW en reiskosten binnen ons werkgebied.

aanvraag onderbewindstelling 150,00 per set formulieren
rekening en verantwoording, maximaal 3 bankrekeningen 90,00 per document
rekening en verantwoording, meer dan 3 bankrekeningen 150,00 per document
boedelbeschrijving 90,00 per document
plan van aanpak 90,00 per document
aanvullend plan van aanpak 45,00 per document
machtigingsverzoek 90,00 per document

 

Overige werkzaamheden

Voor het opstellen van een budgetplan rekenen we een vast tarief € 90,00 inclusief BTW. Het berekenen van de beslagvrije voet of vrij te laten bedrag (VTLB) vragen we € 45,00 inclusief BTW per opdracht. Voor andere werkzaamheden doen we graag een prijsopgave.