Aanmelden en kennismaken

Beginnen met goede afspraken

Levenstestament uitvoeren door professionele bewindvoerder volgens afspraken in het levenstestament, inkomensbeheer of bewindvoering

Als u overweegt het financiële deel van uw levenstestament door een onafhankelijke professional uit te laten voeren, kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen doen en hoe we tot goede afspraken komen. En we laten u kennismaken met inkomensbeheer en bewindvoering. We vertellen graag wat beide opties inhouden.  U kunt Fichte Bewindvoering bereiken:

  • per telefoon: 088 – 00 383 00
  • per mail: bewind@fichte.nl
  • per post: postbus 8, 5150 AA Drunen
  • via het contactformulier rechts op deze pagina.

Als inkomensbeheer of bewindvoering een optie is, maken we een afspraak voor een eerste persoonlijke ontmoeting. Dat is bij u thuis. Of als u dat liever heeft, op een andere plaats. In dat gesprek maakt u kennis met uw bewindvoerder. Samen bespreken we uw situatie. Als u iemand wilt uitnodigen voor dat gesprek, geen probleem! Wij vinden het alleen maar prettig als er iemand bij het gesprek is, waarin u vertrouwen stelt. Een familielid of goede kennis bijvoorbeeld.

In het gesprek kijken we wat de beste oplossing voor u is: inkomensbeheer of bewindvoering. Hieronder leest u hoe we na de keuze van een oplossing verder gaan.


Als u kiest voor inkomensbeheer

Inkomensbeheer volgens afspraken in het levenstestement met een goede bewindvoerder.

We maken nadere afspraken met elkaar. Die geven een verdere invulling aan hetgeen u in uw levenstestament heeft bepaald. De afspraken leggen we vast in een overeenkomst voor inkomensbeheer. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst. Het inkomensbeheer kan per direct ingaan, maar ook op een vooraf omschreven moment. Bijvoorbeeld wanneer u verhuist naar een zorginstelling of wanneer u zelf aangeeft dat het niet meer lukt om de financiën bij te houden. Een overeenkomst voor inkomensbeheer geeft veel vrijheid. We kunnen hem invullen zoals het best bij u past.

In de overeenkomst leggen we ook vast wie er toezicht op het inkomensbeheer gaat houden. Degene die toezicht houdt, tekent mee voor akkoord. Het is daarom aan te raden om die persoon of personen vanaf het begin te betrekken bij het inkomensbeheer. U kunt één of meer familieleden vragen om toezicht te houden, maar bijvoorbeeld ook een onafhankelijke derde. We spreken ook af of uw inkomensbeheerder een machtiging krijgt op uw lopende bankrekening, of dat er nieuwe bankrekeningen geopend worden.

De overeenkomst voor inkomensbeheer is op elk moment opzegbaar. U kunt altijd de overeenkomst voor inkomensbeheer vervangen door bewindvoering. In dat geval begeleiden wij de aanvraag voor bewindvoering, zoals hieronder is beschreven.


Als u kiest voor bewindvoering

Levenstestament en bewindvoering door een goede bewindvoerder volgens afspraken in het levenstestament

Als u kiest voor bewindvoering, is het nodig dat de kantonrechter het bewind instelt. De afspraken die we maken schrijven we op in een zogeheten Plan van Aanpak. Daarin staat hoe we de wensen uit uw levenstestament in de praktijk vorm gaan geven. Ook vullen we het verzoekschrift voor de Rechtbank in. Met alle formulieren die daarbij horen. Verder krijgt u een informatiepakket van ons. Daarin vindt u onze contactgegevens, onze klachtenregeling en wat we van elkaar mogen verwachten.

Fichte Bewindvoering dient het verzoek daarna in bij de Rechtbank. We geven ook aan dat we uw bewindvoerder willen zijn. U krijgt een kopie van alle stukken die wij naar de Rechtbank sturen.Hoewel bewindvoering samen gaat met veel formaliteiten, zal Fichte Bewindvoering de samenwerking met uw familie zoeken. Wij volgen daarin uw wensen.

Na zes tot acht weken krijgt u een uitnodiging om naar de Rechtbank te komen. Meestal is dat in Den Bosch, Breda of Tilburg, soms ook Eindhoven of Arnhem. Dat hangt af van uw woonplaats. Tijdens de zitting legt de rechter uit wat bewindvoering is. Zo is het duidelijk waar u aan begint. Verder stelt de rechter enkele vragen. Zij of hij wil weten waarom u voor bewindvoering kiest. Uw bewindvoerder is altijd aanwezig bij de zitting. Van te voren ontmoet u elkaar bij de Rechtbank. U mag iemand vragen om mee te komen naar de zitting. Meestal duurt zo’n zitting bij de rechtbank niet al te lang.

De Rechter laat meteen weten of hij een bewind instelt. Het bewind gaat echter niet direct in. Dat is pas het geval als de beschikking er is. Die krijgt u thuis gestuurd. Wij krijgen ook een kopie van de beschikking op kantoor. De beschikking komt ongeveer twee weken na de zitting. In de beschikking staat dat het bewind is uitgesproken. En wie uw bewindvoerder is.

Meteen als de beschikking binnen is, informeren wij alle instanties en bedrijven. We vertellen dat wij de bewindvoerder zijn. En we vragen om alle post over geldzaken naar ons toe te sturen. We gaan dan van start met de werkzaamheden die tot het bewind behoren.