Aanmelden en intake

Aanmelden voor bewindvoering

Aanmelen bewind bewindvoering schulden financiële problemen

Als u bewindvoering overweegt, kunt zich aanmelden bij een bewindvoerder. Wij vertellen u graag wat bewindvoering is. En wat wij u voor u kunnen doen. U kunt Fichte Bewindvoering bereiken:

Als bewindvoering een optie is, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dat is bij u thuis. Of als u dat liever heeft, op een andere plaats. In dat gesprek maakt u kennis met uw bewindvoerder. Samen bespreken we uw situatie. Als u iemand wilt uitnodigen voor dat gesprek, geen probleem! Wij vinden het juist prettig als er iemand bij het gesprek is, waarin u vertrouwen stelt. Een familielid, hulpverlener of goede kennis bijvoorbeeld.

In het gesprek kijken we of bewindvoering inderdaad een goede oplossing voor u is. Als dat zo is, maken we afspraken met elkaar. Die schrijven we op in een Plan van Aanpak. Ook vullen we de aanvraagformulieren voor de rechtbank in. De rechter moet de bewindvoering officieel instellen. Verder krijgt u een informatiepakket van ons. Daarin vindt u onze contactgegevens, onze klachtenregeling. En leest u wat we van elkaar mogen verwachten.


Veranderen van bewindvoerder

Aanmelden kan telefonisch op 088-0038300 en schriftelijk via postbus 8, 5150 AA Drunen

Staat u al onder bewind en wilt u van bewindvoerder veranderen? Dat is mogelijk. We verwachten dat u zelf eerst uw huidige bewindvoerder op de hoogte brengt. We zoeken ook altijd contact met hem of haar. Daar vragen we uw toestemming voor. We gaan ervan uit, dat uw huidige bewindvoerder uw plannen kent. Pas daarna gaan we een intakegesprek met u afspreken. Zo leren we iets van uw achtergrond kennen. En kunnen we afspraken maken over een soepele overdracht.

Het kan zijn, dat we u vragen om eerst nog eens met uw huidige bewindvoerder te gaan praten. We zien bewindvoering als iets voor de lange termijn. Veranderen van bewindvoerder doe je niet zomaar. Maar alleen als het écht niet meer gaat. Als er problemen zijn, is praten vaak de beste oplossing.


Aanmelden bij de rechtbank

Fichte Bewindvoering verzorgt de aanmelding bij de Rechtbank. Wij helpen u bij het invullen van alle formulieren. We geven ook aan dat we uw bewindvoerder willen zijn. Uw naaste familie krijgt de kans om te vertellen wat ze van de aanmelding vinden. Dat staat zo in de wet. Uw partner en uw kinderen mogen hun akkoord geven. Of vertellen waarom zij bezwaar hebben. Heeft u geen partner en geen kinderen? Dan gelden uw ouders of uw broers en zusters als naaste familie. We dienen het verzoek in bij de Rechtbank.  U krijgt van alles een kopie.

Dit filmpje laat zien hoe het bij de Rechtbank gaat.

Na zes tot acht weken krijgt u een uitnodiging om naar de Rechtbank te komen. Meestal is dat in Den Bosch, Breda of Tilburg, soms ook Eindhoven of Arnhem. Dat hangt af van uw woonplaats. Tijdens de zitting legt de rechter uit wat bewindvoering is. Zo is het duidelijk waar u aan begint. Verder stelt de rechter enkele vragen. Zij of hij wil weten waarom u voor bewindvoering kiest. Uw bewindvoerder is altijd aanwezig bij de zitting. Van te voren ontmoet u hem of haar bij de Rechtbank. U mag iemand vragen om mee te komen naar de zitting. Meestal duurt zo’n zitting bij de rechtbank niet al te lang.

De Rechter laat meteen weten of hij een bewind instelt. Het bewind gaat echter niet direct in. Dat is pas het geval als de beschikking er is. Die krijgt u thuis gestuurd. Wij krijgen ook een kopie van de beschikking op kantoor. De beschikking komt ongeveer twee weken na de zitting. In de beschikking staat dat het bewind is uitgesproken. En wie uw bewindvoerder is.


Begin van de bewindvoering

Een goede bewindvoerder informeert iedereen van het begin van het bewind: schuldeisers, deurwaarders, incassobureaus. Het budgetplan komt in evenwicht.

Meteen als de beschikking binnen is, informeren wij alle instanties en bedrijven. We vertellen dat wij de bewindvoerder zijn. En we vragen om alle post over geldzaken naar ons toe te sturen.

De bewindvoerder opent dan ook twee bankrekeningen. Op de beheerrekening komen alle vaste lasten binnen. Vanaf deze beheerrekening betaalt de bewindvoerder alle vaste lasten. U kunt zelf niet bij de beheerrekening. Wel kunt u kijken wat er op de beheerrekening gebeurt. U krijgt toegang tot ons computersysteem. Wij werken dagelijks de gegevens bij.

De andere rekening is de leefgeldrekening. Daarop stort de bewindvoerder wekelijks uw leefgeld. U krijgt een pasje van deze rekening. En kunt zelf daarvan geld opnemen. In ons computersysteem kunt u ook volgen wat er op de leefgeldrekening gebeurt.

De bewindvoerder neemt ook het beheer van eventuele spaarrekeningen op zich.

Zodra de eerste inkomsten op de beheerrekening binnen gekomen zijn, gaat het echte werk beginnen. Vanaf dat moment zorgt de bewindvoerder voor uw financiën. Hij houdt rekening met uw wensen, maar ook met wat er financieel gezien mogelijk en verstandig is. Hier leest u wat welke werkzaamheden uw bewindvoerder tijdens het bewind uitvoert. En hoe hij zijn werk verantwoordt.