Tijdens het bewind

Werkzaamheden tijdens het bewind

Goede bewindvoerder brengt rust tijdens het bewind. Budget brengt evenwicht. Goede bewindvoerder zorgt voor leefgeld op tijd.

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden uw bewindvoerder uitvoert tijdens het bewind. Hij heeft uw administratie op zich genomen. U kunt op hem rekenen voor al uw geldzaken.

De bewindvoerder maakt het leefgeld over op uw leefgeldrekening. Daarover heeft u afspraken gemaakt. Hoeveel leefgeld krijgt u? En wanneer wordt het leefgeld overgemaakt? Wat gebeurt er met de kinderbijslag? Verder zal de bewindvoerder alles doen om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Hij werkt op basis van een budgetplan. Daarin staat wat u ontvangt. En waaraan dat besteed wordt. Tenslotte moet de bewindvoerder laten zien wat hij doet. Hij legt verantwoording af aan u. En aan de Rechtbank. Op deze pagina ziet u wat uw bewindvoerder daarvoor doet.


Afspraken over leefgeld

U spreekt met uw bewindvoerder af hoeveel leefgeld u krijgt. Een goede bewindvoerder maakt het leefgeld op tijd over.

Samen met de bewindvoerder spreekt u af welk bedrag aan leefgeld u iedere week krijgt. Dat is geld wat bestemd voor de dagelijkse uitgaven: eten, drinken, persoonlijke verzorging, huisdieren, uitgaan en hobby’s. Het is niet altijd even gemakkelijk om van het leefgeld rond te komen. Maar uiteindelijk zorgt u samen met de bewindvoerder ervoor dat uw geld goed besteed wordt. Ook aan het betalen van de vaste lasten en het inlopen van betalingsachterstanden.

U ontvangt het leefgeld op afgesproken tijdstippen. Dan staat het geld op uw leefgeldrekening. In bijzondere situaties kunt u extra leefgeld vragen. Uw bewindvoerder kijkt of uw financiën dat toelaten. Het is verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met een vraag. Hoe eerder uw bewindvoerder iets weet, hoe meer hij tijd heeft om zaken te regelen.

Wij openen een leefgeldrekening voor u. De beste ervaringen hebben wij met ABN Amro. Heeft u al een bankrekening bij een andere bank? En bent u daaraan gehecht? Dan kunnen we die rekening vaak omzetten naar een leefgeldrekening. We hebben ook overeenkomsten met Rabobank, ING, SNS. En in beperkter mate met Regiobank en Triodos.


Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven

Een goede bewindvoerder zorgt voor evenwicht in het budgetplan.

Wat doet de bewindvoerder allemaal? Welke werkzaamheden voert hij nog meer uit? Hieronder ziet u wat de bewindvoerder allemaal voor u verzorgt.

 • Opstellen van een budgetplan. Wat komt er ieder maand binnen? En wat gaat eruit? In een evenwichtig budgetplan kunnen alle uitgaven uit de maandelijkse inkomsten betaald worden. U kunt uw budgetplan inzien in ons computersysteem OnView.
 • Bewaken van de uitgaven.
 • Beheren van de bankrekeningen.
 • Controleren of loon of uitkering bijgeschreven wordt op uw bankrekening.
 • Aanvragen van kwijtscheldingen van lokale lasten.
 • Aanvragen van toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag).
 • Aanvragen andere regelingen.
 • Aangifte van de inkomstenbelasting in box 1 en box 3.
 • Regelen van de verzekeringen. Ook het indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar.
 • Betalen van de vaste lasten van de beheerrekening. Bijvoorbeeld de huur, de energierekening en het internetabonnement.
 • Toestemming vragen aan de rechtbank voor grote of ongebruikelijke uitgaven (machtigingsverzoek).
 • Overleg met schuldeisers.

Is het moeilijk om abonnementen of verzekeringen af te sluiten vanwege schulden? Of vanwege iets dat in het verleden is gebeurd? Het lukt eigenlijk altijd om daar een oplossing voor te vinden. Fichte Bewindvoering BV heeft afspraken met verzekeraars, telefoonaanbieders en energiemaatschappijen. We laten u niet in de kou staan.

Uw bewindvoerder helpt ook bij het aanvragen van schuldhulpverlening. Hij helpt bij alle geldzaken. Fichte Bewindvoering BV hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Wat wij voor u gaan doen, bespreken we vooraf. Samen met u schrijven we dat op in een Plan van Aanpak.


Rekening en verantwoording

Een goede bewindvoerder legt rekening en verantwoording af. De rechtbank houdt toezicht. Op de rekening en verantwoording staat bezit en schulden. Budgetplan is in evenwicht.

Als bewindvoerder moet Fichte Bewindvoering aan u laten zien wat we uitvoeren. De Rechtbank controleert of wij dat ook doen. U kunt zelf alle stukken voor akkoord tekenen. Als u dat moeilijk vindt, kunt u ook vragen of de rechter onze werkzaamheden controleert.

Aan het begin van het bewind maken we een overzicht. Daar staan alle bezittingen en schulden op. Dat heet een boedelbeschrijving. Die moeten we aan de Rechtbank tonen. Op de boedelbeschrijving staan alle zaken, die onder het bewind vallen.

Ieder jaar stellen we een rekening en verantwoording op. Wij laten daarin zien wat er binnengekomen is, en waaraan dat is uitgegeven. U controleert die rekening en verantwoording. U kunt altijd in uw dossier kijken door via onze website in te loggen. Vindt u dat lastig, dan sturen wij maandelijks afschriften van uw bankrekening naar u toe.

En u kunt ons bellen of mailen. Als er vragen zijn, of als u iets wilt bespreken.