Voor sociaal werkers

 

Wij hebben een visie op financiële hulpverlening

Wij zien onszelf in de eerste plaats als financieel hulpverlener. Veel van onze cliënten hebben meervoudige problematiek. Juist mensen die moeilijk aanhaken in onze samenleving worden vaak geconfronteerd met problemen op financieel vlak. Vaker wel dan niet hebben deze mensen schulden. Inclusief bijkomende ‘uitdagingen’ in de omgang met overheden, instanties en grote bedrijven.

Financiële problemen dringen zich op de voorgrond. Het is een bijna een dagvullende bezigheid om rond te komen met weinig geld. Daarbij laten schuldeisers indringend weten dat ze op geld wachten. Dat veroorzaakt stress. En mensen onder stress gaan domme dingen doen. Ze voelen zich vaak (en zijn!) onbegrepen. Ook zijn ze minder in staat om hun emoties te beheersen. We begrijpen dat. En willen daar wat aan doen!

Wij zien daarom het als primaire taak om de financiële sores bij mensen weg te halen. Zodat er ruimte ontstaat om aan de onderliggende problematiek te werken. Want zelden zijn geldzorgen het enige probleem. Geldzorgen zijn bijna altijd het gevolg van de échte, onderliggende problematiek. We willen de weg vrijmaken voor sociaal werkers en andere hulpverleners, juist door financiële perikelen op onze schouders te nemen.

Fichte Bewindvoering BV heeft met name ervaring opgebouwd met de financiële zorg aan mensen met schulden. Lastige en spoedeisende situatie gaan we niet uit de weg. We steken de handen uit de mouwen en gaan direct aan de slag met een passende aanpak.


Wij kunnen dat niet alleen, wij doen het samen

Bewindvoering is een krachtig instrument. Het geeft daadwerkelijk lucht en ruimte als de bewindvoering goed op gang is. Maar juist als er op meerdere terreinen dingen aan de hand zijn, werkt bewindvoering alleen in combinatie met andere hulpverlening.

Wij zoeken daarom nadrukkelijk de samenwerking met andere hulpverleners: met algemeen maatschappelijk werk, persoonlijke begeleiders, verslavingszorg enzovoorts enzovoorts. Fichte Bewindvoering heeft met een aantal partijen een mooie en effectieve samenwerking weten te realiseren. Als het maar enigszins mogelijk is zoeken we het overleg met gemeenten, woningbouwcorporaties en schuldeisers om tot constructieve oplossingen te komen. We nodigen alle betrokken partijen daarom uit om contact met ons op te nemen en te overleggen over de beste aanpak.

Natuurlijk houden wij onze cliënten geïnformeerd over wat we doen en met wie we spreken. En gaan we uit van de mogelijkheden die cliënten hebben om hun eigen problemen op te lossen. We nemen zaken over als het moet, maar vragen net zo goed aan mensen om zelf aan de slag te gaan als we denken dat ze zonder onze hulp een oplossing kunnen bereiken.

Onze keuze om regionaal te werken heeft ook te maken met onze visie dat we als financieel hulpverlener dicht bij onze cliënten en dicht bij onze ketenpartners moeten staan. Ook letterlijk, dus werkend in dezelfde regio.


Wij zijn selectief in samenwerking met sociaal werkenden

Goede kwaliteit in hulpverlening is voor ons essentieel. Daarom kiezen wij ervoor om selectief te zijn bij het accepteren van cliënten. In principe gaan we alleen een samenwerkingsrelatie aan als onze én uw cliënt kan rekenen op de ondersteuning van professionals die in vertrouwen met elkaar samenwerken om het beste resultaat voor de cliënt te bereiken. De cliënt en zijn belangen staan centraal.

En daarom zijn we óók selectief in het aangaan van relaties met professionele hulpverleners. We kunnen alleen werken als er sprake is van een grotendeels gedeelde visie op financiële hulpverlening en er een sfeer is waarbij we via overleg, zoeken en hard werken we oplossingen vinden die passen bij de persoonlijke omstandigheden van onze cliënten.

Fichte Bewindvoering BV is daarnaast terughoudend bij het overnemen van cliënten die al een bewindvoerder hebben. Mochten er problemen zijn in de relatie tussen de cliënt en diens huidige bewindvoerder, zal in eerste instantie daar de oplossing gezocht moeten worden. Wij gaan alleen een kennismakingsgesprek aan als de huidige bewindvoerder van de cliënt daar van weet, en het liefst ook positief staat tegenover een mogelijke overdracht van het bewind.

Wij zien onze rol voor als wegbereider. Degenen die de schaarste-theorie onderschrijven, zullen dat herkennen. Om tot daadwerkelijke hulpverlening te komen, dienen de urgente problemen die zich op de voorgrond dringen, als eerste te worden aangepakt. Meer dan eens blijken het de financiën te zijn die de aandacht opeisen. Wij kunnen die aanpakken, en daarmee onze cliënten op één levensterrein (een begin van) rust gunnen.


We vragen uw actieve rol bij de aanmelding van cliënten

Vrijwel al onze cliënten hebben we leren kennen via een introductie door één van hun hulpverleners. Wij vinden dat de prettigste manier van werken. Het helpt als bij de eerste kennismaking met een nieuwe cliënt een vertrouwd gezicht aanwezig is. Daarom stellen wij het op prijs als u als hulpverlener bij het eerste gesprek aanwezig kunt zijn.

Wij geven de voorkeur aan telefonische aanmelding via 088-0038300. We kunnen dan meteen samen inschatten of bewindvoering een goede oplossing biedt voor de voorliggende problematiek. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van het contactformulier of te mailen naar bewind@fichte.nl.

De intake doen we normaal gesproken in twee stappen. Het eerste gesprek – het liefst bij cliënt thuis – gebruiken we voor kennismaking en het verzamelen van gegevens. Daarna maken we op kantoor de aanvraagformulieren voor de rechtbank in orde. Ongeveer een week na de eerste kennismaking hebben we een tweede gesprek. Dat gesprek is meestal alleen met de cliënt. We nemen het verzoekschrift samen door en bespreken de vragen die er na de kennismaking gerezen zijn. Vrijwel altijd komen er zaken naar boven die in het eerste gesprek geen of (te) weinig aandacht hebben gekregen. Als terugkoppeling horen wij vaak dat onze laagdrempelige aanpak helpt om van meet af aan een goede start te maken met het realiseren van financiële zorg.

We zijn altijd aanwezig bij de instellingszitting bij de rechtbank. Onze cliënt ontmoet daar altijd iemand, die hij tijdens de kennismakingsgesprekken al ontmoet heeft. We hebben gemerkt dat cliënten het prettig vinden als er één bewindvoerder is die zijn aanspreekpunt is. En die zijn specifieke situatie kent, en daarop doortastend handelt.