Hulpverleners

Financiële hulpverlening

Wij zien onszelf in de eerste plaats als financieel hulpverlener. Veel van onze cliënten hebben problemen op verschillende vlakken in het leven. Juist mensen die moeilijk aanhaken in onze samenleving worden vaak geconfronteerd met problemen op financieel vlak. Vaker wel dan niet hebben deze mensen schulden. Inclusief bijkomende problemen in de omgang met overheden, instanties en grote bedrijven.

Financiële problemen dringen zich op de voorgrond. Het is een dagelijkse bezigheid om rond te komen met weinig geld. En schuldeisers laten voortdurend weten dat ze op geld zitten te wachten. Dat veroorzaakt stress. En mensen onder stress gaan domme dingen doen. Ook zijn ze minder in staat om hun emoties te beheersen.

Wij zien het als onze taak om de financiële sores bij mensen weg te halen. Zodat er ruimte ontstaat om aan de onderliggende problematiek te werken. Want zelden zijn geldzorgen het primaire probleem. Geldzorgen zijn bijna altijd het gevolg van de échte, onderliggende problematiek. We willen de weg vrijmaken voor andere hulpverleners door financiële perikelen uit de weg te nemen.


Wij kunnen dat niet alleen

Bewindvoering is een krachtig instrument. Het geeft daadwerkelijk lucht en ruimte als de bewindvoering goed op gang is. Maar juist als er op meerdere terreinen dingen aan de hand zijn, werkt bewindvoering alleen in combinatie met andere hulpverlening.

Wij zoeken daarom nadrukkelijk de samenwerking met andere hulpverleners: met algemeen maatschappelijk werk, persoonlijke begeleiders, verslavingszorg enzovoorts enzovoorts. Als het maar enigszins mogelijk is zoeken we het overleg met gemeenten, woningbouwcorporaties en schuldeisers om tot constructieve oplossingen te komen. We nodigen alle betrokken partijen daarom uit om contact met ons op te nemen en te overleggen over de beste aanpak.

Natuurlijk houden wij onze cliënten geïnformeerd over wat we doen en met wie we spreken. En gaan we uit van de mogelijkheden die cliënten hebben om hun eigen problemen op te lossen. We nemen zaken over als het moet, maar vragen net zo goed aan mensen om zelf aan de slag te gaan als we denken dat ze zonder onze hulp een oplossing kunnen bereiken.

Onze keuze om regionaal te werken heeft ook te maken met onze visie dat we als financieel hulpverlener dicht bij onze cliënten en dicht bij onze ketenpartners moeten staan. Ook letterlijk, dus werkend in dezelfde regio.


Aanmelden cliënten

Vrijwel al onze cliënten hebben we leren kennen via een introductie door één van hun hulpverleners. Wij vinden dat een prettige manier van werken. Het helpt als bij de eerste kennismaking met een nieuwe cliënt een vertrouwd gezicht aanwezig is. Daarom stellen wij het op prijs als u als hulpverlener bij het eerste gesprek aanwezig kunt zijn.

Wij geven de voorkeur aan telefonische aanmelding via 088-0038300. We kunnen dan meteen samen inschatten of bewindvoering een goede oplossing biedt voor de voorliggende problematiek. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van het contactformulier of te mailen naar bewind@fichte.nl.

De intake doen we normaal gesproken in twee stappen. Het eerste gesprek – het liefst bij cliënt thuis – gebruiken we voor kennismaking en het verzamelen van gegevens. Daarna maken we op kantoor de aanvraagformulieren voor de rechtbank in orde. Ongeveer een week na de eerste kennismaking hebben we een tweede gesprek. Dat gesprek is meestal alleen met de cliënt. We nemen het verzoekschrift samen door en bespreken de vragen die er na de kennismaking gerezen zijn. Vrijwel altijd komen er zaken naar boven die in het eerste gesprek geen of (te) weinig aandacht hebben gekregen.