Login

Inloggen voor cliënten

Login in OnView om uw dossier in te zien met budgetplan, beheerrekening, leefgeldrekening, leefgeld en schulden.

Wij hechten aan openheid van zaken. Daarom krijgt u via deze pagina toegang tot uw dossier. Wij gebruiken het systeem OnView. U ziet hier wat wij in OnView voor u bijhouden.

U kunt volgen wat er gebeurt op uw leefgeldrekening en op uw beheerrekening. Iedere werkdag werken wij alle gegevens bij. U ziet uw budgetplan, en – als er schulden zijn – het schuldenoverzicht.

Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord heeft u per brief van ons ontvangen. Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord niet meer heeft, neem even contact op. We sturen de inloggegevens dan naar u toe. U bent de enige die de inloggegevens krijgt. We geven die nooit aan anderen. Om u te beschermen. Als u wilt kunt u wel samen met iemand die u vertrouwt naar uw cijfers kijken. Maar die keuze is aan u.

Vindt u het lastig om met computers om te gaan? Geen probleem! U kunt met uw bewindvoerder afspreken dat u maandelijks een overzicht op papier krijgt.


Inloggen voor auditors

Iedere bewindvoerder moet voldoen aan het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van 29 januari 2014. Artikel 8 van dat besluit schrijft voor dat de bewindvoerder een beschrijving heeft van de procedures bij aanmelding en intake, bij de uitvoering van het bewind en bij de beëindiging van het bewind. Ook de financiële en administratieve organisatie en de ondersteuning dient beschreven te zijn.

Onderstaande komt in de loop van 2020 beschikbaar

(Fichte Bewindvoering geeft auditors de gelegenheid om op elk gewenst moment onze procesbeschrijving in te zien, en zo te toetsen tegen de kwaliteitseisen. Op aanvraag verstrekken wij auditors inloggegevens, waarmee zij zonder einddatum toegang krijgen tot het beveiligde deel van de website via de button onder aan de pagina. Auditors krijgen relatief ruime bevoegdheden, meer dan voldoende om de vereiste toetsing uit te kunnen voeren.)


Inloggen voor collega bewindvoerders

Komt binnenkort beschikbaar


Inloggen voor medewerkers

Geef hieronder je mailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op de button onderin het scherm om naar het beveiligd deel van de website te gaan.


Gebruikersnaam en wachtwoord