Inkomensbeheer of bewind

Keuze tussen inkomensbeheer of bewindvoering

Een goede bewindvoerder kan een levenstestament uitvoeren via inkomensbeheer of bewindvoering

U heeft een levenstestament. En u wilt uw vermogen laten beheren door een professionele inkomensbeheerder of bewindvoerder. In beide gevallen kan Fichte Bewindvoering uw financiële belangen behartigen. Op deze pagina zetten we inkomensbeheer en bewindvoering naast elkaar. In het kennismakingsgesprek bepalen we welke optie het best past.

Inkomensbeheer is het minst verstrekkend. Maar het geeft u tegelijkertijd de minste bescherming. Bij inkomensbeheer houdt u zelf de toegang tot al uw bankrekeningen. Inkomensbeheer kan op elk moment starten zonder officiële akte. We spreken samen af aan wie de inkomensbeheerder verantwoording aflegt.

Bewindvoering is een juridische maatregel, die u beschermt wanneer u zelf geen financiële beslissingen meer kunt nemen. De wet zegt dan “dat u uw vermogensrechtelijke belangen niet naar behoren kunt waarnemen door uw lichamelijke of geestelijke toestand”. De kantonrechter stelt een bewind in. Hij legt dat vast in een beschikking. Als er een levenstestament is opgesteld, heeft de bewindvoerder een richtsnoer voor zijn handelen. De bewindvoerder beheert uw vermogen, zo veel mogelijk in overleg met u of uw familie, en met het levenstestament als uitgangspunt.

Inkomensbeheer kan op ieder gewenst moment ingaan. Bewindvoering alleen wanneer u zelf geen financiële beslissingen meer kunt nemen. Bij beide opties blijft u handelingsbekwaam. Over bewindvoering en andere maatregelen als mentorschap en curatele kunt u meer lezen op www.goedvertegenwoordigd.nl.


De opties naast elkaar

In de tabel hieronder staan de verschillende opties naast elkaar. Nogmaals, de keuze voor bewindvoering of inkomensbeheer maakt u zelf. Wij kunnen daar wel in adviseren. Als er een levenstestament opgesteld is, heeft de bewindvoerder bij de keuze voor bewindvoering meer houvast voor zijn handelen. U heeft uw wensen daar immers duidelijk in vastgelegd.

Vaak is te horen dat bewindvoering veel rompslomp meebrengt. Met name in de verantwoording van inkomsten en uitgaven. En eerlijk gezegd is dat ook zo. Als professioneel kantoor hebben echter software, waarmee we efficiënt de gevraagde stukken kunnen leveren. Bovendien vinden we het normaal om verslag te doen van onze werkzaamheden. En daar verantwoording over af te leggen.

 

Bewindvoering

met levenstestament

Bewindvoering

zonder levenstestament

Inkomensbeheer
Wie beheert het vermogen? Uw bewindvoerder, zoveel mogelijk in overleg met u, en met levenstestament als leidraad. Uw bewindvoerder, zoveel mogelijk in overleg met u, op basis van zijn eigen inzicht. Uzelf samen met uw inkomensbeheerder.
Wat is de juridische basis? Beschikking rechtbank en levenstestament. Beschikking rechtbank. Overeenkomst inkomensbeheer en levenstestament.
Wie beheert de beheer- en spaarrekeningen? Uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder. Uzelf én uw inkomensbeheerder.
Wie beheer de rekening met privégeld? Uzelf. Uzelf. Uzelf.
Wie beslist over schenkingen? Als bepaald in het levenstestament. Uw bewindvoerder vraagt nog wel een bevestiging aan de kantonrechter. Uw bewindvoerder, alleen met een machtiging van de kantonrechter. Uzelf, desgewenst met advies van uw inkomensbeheerder.
Wie houdt toezicht? De kantonrechter. De kantonrechter. Degene die aangewezen is in onze overeenkomst.
Aan wie wordt verantwoording afgelegd? Uzelf, of als u dat niet meer kunt, aan de kantonrechter. Uzelf, of als u dat niet meer kunt, aan de kantonrechter. Degene die aangewezen is in onze overeenkomst.
Hoe wordt verantwoording afgelegd? Volgens de richtlijnen van de rechtbank. Volgens de richtlijnen van de rechtbank. Zoals afgesproken in onze overeenkomst.

 

Als er voor bewind wordt gekozen, voert Fichte Bewindvoering het bewind uit volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOCVK). Die richtlijnen kunt u hier downloaden. Die richtlijnen zijn gericht op het beschermen van uw belangen. Of u nu kiest voor bewindvoering of inkomensbeheer, uw belang staat altijd voorop.