Levenstestament

De notaris en het levenstestament

De notaris stelt het levenstestament op. Een goede bewindvoerder beheert het vermogen via inkomensbeheer of bewindvoering.

In uw levenstestament vertelt u wat er moet gebeuren als u niet meer in staat bent om zelf te handelen, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Zo houdt u zelf de regie, en worden zaken volgens uw wensen geregeld.

Een levenstestament gaat in het algemeen over medische beslissingen (wel of niet behandelen), wat er met uw woning en uw eigendommen moet gebeuren als u niet meer thuis kunt wonen, en om financiële zaken. Verder kunt persoonlijke wensen kenbaar maken. Bijvoorbeeld over de zorg voor uw huisdieren en over het beheren van uw profielen op sociale netwerken. In het levenstestament wijst u ook aan wie uw belangen gaat behartigen in financiële zaken, en wie dat doet op het gebied van gezondheid en welzijn.

U kunt zelf een levenstestament schrijven zonder naar de notaris te gaan. Wij adviseren echter om de notaris te vragen een levenstestament op te stellen. De notaris geeft niet alleen advies, maar controleert ook of u wilsbekwaam bent. Dat maakt een levenstestament betrouwbaarder: het staat vast dat u geestelijk in staat was om uw wensen glashelder te formuleren op het moment dat het levenstestament tot stand kwam.

Heldere en duidelijke informatie over levenstestamenten kunt u verder vinden op www.notaris.nl. Daar vindt u ook een handige checklist. Informatie over wie uw belangen kan behartigen en in welke juridische vorm dat gegoten kan worden is te vinden op www.goedvertegenwoordigd.nl.


Levenstestament en bewindvoering

Behartigen levenstestament door goede bewindvoerder. Inkomensbeheer of levenstestament.

Uw financiële zaken kunt u laten behartigen door een familielid of iemand anders in wie u het volste vertrouwen heeft. Veel mensen geven daar de voorkeur aan. Uw bank kan u altijd helpen met de praktische zaken rondom het geven van machtigingen op uw rekeningen.

Sommige mensen geven echter de voorkeur aan een neutrale professional. Bijvoorbeeld omdat zij hun kinderen niet willen belasten met extra werkzaamheden, om onenigheid binnen de familie te voorkomen, om hun privacy te beschermen, of omdat zij niemand in hun naaste omgeving hebben die hun geldzaken kan behartigen.

Fichte Bewindvoering kan als neutrale professional uw financiële belangen behartigen. Uw wensen in het levenstestament vormen onze leidraad. U kunt ons op laten nemen als belangenbehartiger in het levenstestament, of ons vragen op het moment dat belangenbehartiging actueel lijkt te gaan worden. U kunt kiezen tussen inkomensbeheer en bewindvoering. Op een aparte pagina zetten we deze mogelijkheden naast elkaar.


Wat kunt u verwachten van inkomensbeheer en bewindvoering?

Bewindvoerder beheert vermogen volgens levenstestament, spaarrekening in eigen regie, privégeld in eigen regie

Uw inkomensbeheerder of bewindvoerder neemt de financiële administratie op zich. Hij controleert of uw inkomsten binnen komen op de bank. Hij zorgt voor de bankopdrachten om de vaste lasten over te schrijven. Denk daarbij aan de huur, de kosten van de zorg, de premie van de ziektekostenverzekering, de energienota, het internetabonnement en verzekeringspremies. Daar heeft u verder geen omkijken naar.

Uw inkomensbeheerder of bewindvoerder beheert uw vermogen. Hij kiest daarbij een voorzichtige insteek en vermijdt risico’s. De bewindvoerder zal kiezen voor spaarrekeningen en eventueel voor zeer defensieve beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het conserveren van het vermogen in uw belang. De bewindvoerder houdt er rekening mee, dat er in de toekomst mogelijk extra uitgaven zijn. Bijvoorbeeld voor zorg of aanpassingen in de woning.

Samen met uw bewindvoerder spreekt u af welk bedrag aan privégeld u iedere week krijgt. Dat geld is bestemd voor de dagelijkse uitgaven: eten, drinken, persoonlijke verzorging, cadeaus, huisdieren, uitgaan en hobby’s. Het privégeld is afgestemd op uw persoonlijke leefstijl. U krijgt een bankpas voor uw privérekening. Bij inkomensbeheer desgewenst ook voor de andere bankrekeningen. Meer over onze werkzaamheden leest u hier.


Wat kost inkomensbeheer en bewindvoering?

De overheid bepaalt welke tarieven een bewindvoerder mag vragen. Wij hanteren dezelfde tarieven voor inkomensbeheer en bewindvoering. De huidige tarieven kunt u hier vinden. Vrijwel alle bewindvoerders hanteren deze tarieven. Wij ook.


Hoe kunt u zich aanmelden voor inkomensbeheer of bewindvoering?

Fichte Bewindvoering aanmelden voor levenstestament, inkomensbeheer of bewindvoering via postbus 8 in Drunen

De eerste stap is bellen of mailen naar een bewindvoerder. U kunt Fichte Bewindvoering telefonisch bereiken op 088-0038300. U kunt mailen naar bewind@fichte.nl . Of het contactformulier rechts op deze pagina gebruiken. Wij nemen daarna contact met u op.

Als eerste maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen nemen we uitgebreid de tijd om uw situatie te bespreken en de beste oplossing te kiezen. Het is voor ons geen probleem als er iemand bij het gesprek aanwezig is, waarin u vertrouwen stelt: een familielid, een vriend of goede kennis. Sterker nog, wij vinden het alleen maar prettig als er iemand bij is. Hoe het na het kennismakingsgesprek verder gaat, kunt u hier lezen.

Het kennismakingsgesprek is belangrijk voor ons. Inkomensbeheer en bewindvoering werken alleen goed als wij uw situatie kennen. Waar u waarde aan hecht, hoe u met uw vermogen om wilt gaan, waar u zuinig op bent. Een levenstestament maakt daarbij veel duidelijk. Uw inkomensbeheerder of bewindvoerder kan veel voor u doen. Maar alleen als hij op de hoogte is van uw situatie en uw wensen, en als er goed overleg is. Daarom vinden wij het belangrijk dat we elkaar kennen.